Evenementen

Bramzijgers gevraagd

26-11-2016

Bramzijgers gevraagd

Op vrijdag 25 november heeft wethouder Marlous Verbeek de nieuwe jeugdschuit van de Stichting Huizer Botters gedoopt als “Gert Jan Schaap”. Deze vissermanschouw is door hem en zijn vrouw aan de Stichting geschonken bij zijn afscheid als bestuurslid. Het doel is een jeugdafdeling op te richten om de toekomst van de Stichting veilig te stellen. Daarmee hebben de jongelui een schuit die ze aan kunnen. Het werken op een botter is te zwaar voor tieners. Maar zo leren ze wel het varen op een manier die op de botters hetzelfde is.

De nieuwe schuit krijgt het visserijnummer HZ 274. Hiermee wordt de telling van voor 1911 voortgezet. Het hoogste nummer voor botters in Huizen was toen de HZ 273. Na 1911 greep de regering in en regelde de nummering centraal om meer zicht op de visserij te krijgen. Lege nummers werden toen opgevuld. Maar voor de schouw grijpt de Stichting terug op de oude nummering.

Huizer Bramzijgers

Als naam voor de jeugdafdeling is voor “Huizer Bramzijgers” gekozen. Dit naar aanleiding van het boek “Herinneringen van een Bramzijgertje” van Jan de Hartog, die hierin zijn ervaring met de Zuiderzeevisserij in Huizen vastlegde.

De Huizer Bramzijgers zijn tussen de 12 en 18 jaar ( afwijken hiervan kan ). Ze hoeven geen watersportervaring te hebben. We leren ze alles over het varen en vissen met onze schuiten. Ze werken mee aan het onderhoud, dus schuren en lakken, wat timmeren enz. En ze beheren hun eigen HZ 274. Dat betekent dat de huidige jeugdcommissie, bestaande uit de grijsaards Ad Welten en Wouter den Dulk, aangevuld met de eerste jeugdleden Coen Koetsier en Rick Akkerman een voorlopige is. Straks besturen de Huizer Bramzijgers zichzelf onder supervisie van de werkgroep Cultuureducatie aangestuurd door Petra Bos. Deze werkgroep verzorgt het educatieve programma voor scholen etc. Van daaruit kan je lid worden van de Huizer Bramzijgers.

Als je lid wilt worden kun je je opgeven, met toestemming van je ouders, op info@huizerbotters.nl. Vermeld je naam, adres, postcode, telefoon thuis, je mobiele nummer, je mailadres en je geboortedatum. Dan krijg je een uitnodiging om op de Huizer Botterwerf te komen voor meer informatie.

Zo wil de Stichting Huizer Botters, geïnspireerd door de C.V. ZuiderzeeSpan U.A., de weg naar de toekomst veilig stellen. Ook in andere vissersplaatsen willen ze kennis en kunde van het vak doorgeven aan de volgende generaties

>>>Bramzijgers gevraagd

Wij helpen u graag verder

neem contact op