Evenementen

Restauratie HZ 45 winter 2019 - 2020

01-04-2020

Restauratie HZ 45 winter 2019 - 2020

Restauratie HZ 45 Winter 2019 -2020

In de winter is weer een aanzienlijke restauratie uitgevoerd aan de HZ45. In verband met de tegelijkertijd geplande uitvoerige aanpak van de HZ92 in eigen beheer, is besloten om de werkzaamheden uit te laten voeren door de Scheepstimmerwerf Nieuwboer in Spakenburg.

Alvorens de schuit weg te brengen hebben we de 45 in Huizen gehellingd om nog een goed beeld te krijgen voor de offerte. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om 2 dekenpoten bb te vervangen.

De restauratie werd uitachtersteven ontmanteldgevoerd volgens een offerte van Scheepstimmerwerf Nieuwboer Spakenburg.De offerte omvat onder andere het vervangen van de gehele achtersteven, 3 nieuwe gangen aan weerszijden achter, boren van een schroefaskoker, 4 achterhouten (optioneel), loze kiel, divers beslag en enkele liggers. Totaal begroot op € 32.500,00.

Na het hellingen in Spakenburg bleek dat de loze kiel in goede staat was en niet vervangen hoefde te worden. Dus ook het omhoog zetten was niet nodig. De begrote kosten hiervan werden uitgeruild tegen een extra dekenpoot aan bakboord en nieuwe spanten in het achterhuisje.

Links ziet U de ontmantelde achtersteven.


Na sloop van de gangen bleken nog 2 dekenpoten aan bb en 1 aan sb aan vervanging toe te zijn. Aldus werd besloten. Ook werd besloten om de 4 achterhouten toch tegelijk te vervangen.

Eerder hadden we al besloten om de uitlaat en de knaldemper, die in het achterhuis lag, niet daar terug te plaatsen. Er was slecht bij te komen en bovendien was de koppeling tussen de uitlaat en de knaldemper 'op'.
De uitlaat wordt watergekoeld gemaakt en verlegd naar een doorvoer in de huid aan de bakboord zijde. Deze werkzaamheden worden na terugkeer in Huizen uitgevoerd. Nu het achterhuis open ligt brengen wij ook de Morse motorbediening over naar de staande doft. Dit geeft veel gemak met het manoeuvreren, omdat de bediening dan binnen handbereik is. Dit houdt wel in dat een nieuwe Morsehandel en kabels aangeschaft moeten worden.

Na demontage van de oude achtersteven en gangen is een nieuwe achtersteven aangebracht. Zowel aan bakboord als stuurboord zijn drie nieuwe gangen gemaakt.

Half februari zijn de werkzaamheden door Nieuwboer klaar en wordt begonnen met het 'tjetten' van het onderwaterschip en harpuizen van de gangen. De nieuwe gangen onder water zijn eerst in een primer gezet voordat de bottomcoat is aangebracht. Het vlak bleek overigens in goede staat te verkeren. Wel zijn er verschillende mosselgaatjes die aandacht behoeven.

Het vetgesmeerde schroefaslager is vervangen door een watergesmeerd lager. De schroefas moest geheel nieuw worden ingeboord.

Door de nieuwe achtersteven kon de schroef iets meer naar binnen vallen en kon het roer opgevuld worden. Dat zal een betere wendbaarheid te gevolg hebben.

 

10 Maart is de 45 weer te water gelaten om vervolgens enkele dagen later naar Huizen te brengen om verder af te werken met enkele lagen lak en de werkzaamheden aan de motor uit te voeren.

Bijgaand enkele foto’s ter illustratie.

Inclusief enkele extra werkzaamheden en de aanpassingen aan de motor is de winterrestauratie uitgevoerd binnen de begroting van € 35.000,00.

Voorlopig kunnen wij het verdere onderhoud weer in eigen beheer uitvoeren.

Inmiddels ligt de schuit nog gedeeltelijk onder dekzeil en moet alles boven het berghout nog gelakt en geschilderd worden. Door de maatregelen in verband met het Covid-9 virus wordt er niet gevaren en kunnen wij in beperkte bezetting nog wat klussen doen. We hopen dat rond 1 juni alle schuiten weer getuigd aan de kade liggen en dat er weer gevaren kan worden. Dat is hard nodig want door afzeggingen van verschillende evenementen en tochten loopt de Stichting veel inkomsten mis. Inkomsten die hard nodig zijn om alles in goede staat te kunnen houden.

Pieter van Gestel

Schipper HZ45

>>>Restauratie HZ 45 winter 2019 - 2020

Wij helpen u graag verder

neem contact op