Evenementen

Zuiderzee Span opgericht

12-12-2016

Zuiderzee Span opgericht

Cooperatieve Vereniging Zuiderzee Span U.A. opgericht

Rond 1900 werd er door duizenden in alle dorpen rond de Zuiderzee een boterham verdiend met vissen. Dat was zo rond 1960 voorbij. De schuiten verdwenen, de werven werden gesloten, de rokerijen gingen op de fles. Het was over! De vakkennis ebde weg.

In deze vissersplaatsen zijn nu vaak bloeiende stichtingen die het varend erfgoed in goede staat en in de vaart houden. Om de vakkennis en kunde in stand te houden heeft een aantal stichtingen in de plaatsen Bunschoten/Spakenburg, Elburg, Harderwijk en Huizen besloten tot een hechtere samenwerking, zonder hun zelfstandigheid op te geven.

Met steun van Provincies, particuliere instanties en straks ook zusterorganisaties zijn op de Huizer Botterwerf ten overstaan van de notaris de statuten van de Cooperatieve Vereniging ZuiderzeeSpan U.A. ondertekend.

De volgende organisaties ondertekenden:

 •  Stichting tot behoud van Elburger Botters
 • Stichting Botterwerf Spakenburg en Stichting KLASU uit Bunschoten
 • De Harderwijker Botter Stichting uit Harderwijk
 • De Stichting Huizer Botters uit Huizen

Ondersteuning werd geleverd door de C.V. Gastvrije Randmeren, de Rabobanken Noord Veluwe, Randmeren en Gooi en Vechtstreek en de Provincie Gelderland.

Het is de bedoeling dat andere organisaties met ( nagenoeg ) dezelfde doelstellingen zich in een later stadium kunnen aan sluiten, bv bestandsorganisaties, musea, gemeenten en provincies, ook uit andere vissersplaatsen. En ook het bedrijfsleven kan een bijdrage leveren aan de programma’s die de C.V. wil ontwikkelen.

Het doel van deze C.V. Zuiderzee Span U.A. is vijfledig:

 • het behouden en doorgeven van de kennis en vaardigheden op het gebied van het bouwen en restaureren van en het varen en vissen met Zuiderzeebotters en alles wat er mee samenhangt
 • Het in stand houden en promoten van botterwerven als plaatsen waar deze kennis en kunde samenkomt.
 • Het promoten van de visserijgeschiedenis in de betreffende gemeenten en daarmee ook het promoten en doorontwikkelen van het vaargebied van de Randmeren ( zie ook randmeren.com )
 • Het promoten van het zeilen in/met de Zuiderzeebotters door het organiseren van opleidingen, wedstrijden en in de recreatieve sfeer door open botterdagen en bottertripjes.
 • Het ontwikkelen van ons vaarwater en havens als toeristische attractie.

Het bestuur van C.V.” Zuiderzee Span” i.o. is als volgt samengesteld:

 • Dhr Bert Berghoef, Voorzitter
 • Mevr Agaath de Weerd, Secretaris
 • Dhr Wim Hoeve, Penningmeester
 • Dhr Jan ten Hove, lid Bunschoten/Spakenburg
 • Dhr Wim Huigen, lid Bunschoten/Spakenburg
 • Dhr Fred Zoer, lid Harderwijk
 • Dhr Gert Jan Schaap, lid Huizen

 

Er zijn een viertal werkgroepen ingesteld, t.w. Behoud, Wedstrijden en vaartochten, Promotie en Financien. In 2017 zullen de activiteiten worden doorgestart.

>>>Zuiderzee Span opgericht

Wij helpen u graag verder

neem contact op