06 - 44 07 61 88

HZ 1 in onderhoud

De HZ 1 heeft inmiddels in december 2017 de 4 weken van haar jaarlijkse onderhouds beurt in de Huizer botterwerf gehad. Allerlei reparaties aan huid en spanten zijn doorgevoerd. De timmerlui en staalwerkers hebben zich behoorlijk in moeten spannen. De schilder, lak en schuur ploeg maakte overuren.  
Bij een laatste grondige inspectie echter kwam er een erg nare tegenslag aan het licht. De mast koker (waar de enorme mast in rust) en het deel waar de mast op rust blijkt aangetast door schimmel, zodanig dat er besloten moet worden het schip niet in de vaart te kunnen brengen zonder de nodige vakkundige vervanging en reparatie. Niet alleen voor de veiligheid, maar ook omdat er ook een enorme schade aan het schip zou kunnen ontstaan.
De restauratie van de HZ1 was al voorzien voor het volgende winterseizoen (’18/’19). Een deel van deze voorziening moeten we dus nu naar voren halen, om het schip toch het aankomende zomer in te kunnen zetten voor het zo belangrijke verhuur. Gelukkig hebben we in de loop van de jaren enige financieele reserve in kunnen bouwen juist om dit soort tegenvallers die zich bij monumenten vaak voordoen op te kunnen vangen. De verhuur van onze botters is een zeer belangrijke bron van inkomsten om er een deel van het onderhoud uit te kunnen betalen. De HZ1 zal begin maart de helling van de botterwerf in Spakenburg opgetrokken worden voor dit deel van de restauratie. 

Diezelfde dag in maart zal de HZ92 die voor het tweede deel van haar restauratie van de helling in Spakenburg aflopen, en dus plaats maken voor de HZ1.

Mast gaat los En getakeld Vlak leggen En weer aan boord Verrotte plekken worden eruit gehaald t is toch een aardig stuk... Ook in de mastvoet herstelde top gerond en hommer geschaafd en kleinere reparaties, klaar voor de schilder Extern gekeurd en accoord !

>>>HZ 1 onderhoud

Wij helpen u graag verder

neem contact op