06 - 44 07 61 88

Stichting Huizer Botters, 

De inrichting van onze organisatie                                     

Het bestuur en de ondersteunende werkgroepen.
Comité van aanbeveling & leden van verdienste.
Inschrijving KvK en Bankgegevens & contact.

De Stichting Huizer Botters heeft als doel het varende erfgoed, onze authentieke botters uit het rijke Zuiderzeeverleden van de vissersplaats Huizen, in goede staat en varend te houden. Het zijn de bestuursleden en de werkgroepen, kortom de vele vrijwilligers die er, allen onbezoldigd, de schouders onderzetten om dit mede mogelijk maken.

Onze inkomsten komen uit de bijdrage van onze sponsoren, onze donoren de “Vrienden van de Huizer Botters” uit giften en niet in de laatste plaats uit de verhuur van onze botters.

 

Bestuur

De verantwoordelijkheid berust bij het bestuur van de Stichting Huizer Botters, de bestuursleden stellen we je voor:

 

Johan Westland 
voorzitter en sponsoring

 

Frans Kolk
secretaris & communicatie

 

Ingrid Helmus-Schaap
vaarbedrijf

         

Emile van Waegeningh
evenementen

 Dennis Schoemaker
Penningmeester

 

 

 

 

Werkgroepen

Het bestuur wordt in haar uitvoerende taken ondersteund door werkgroepen, elke werkgroep is gekoppeld aan één van de bestuursleden. Onze vrijwilligers nemen deel aan één of meerdere werkgroepen. De volgende werkgroepen zijn actief.

 • Vaarbedrijf &Walschippers, o.a. inzet & beheer van de Botters en Schouw, dagelijkse inspectie, planning winter onderhoud in eigen beheer, planning groot (restauratie) onderhoud, opleiding & training bemanning.
 • Botterwerf Nautisch, o.a. onderhoud botters, hellingen, materialen & inrichting.
 • Botterwerf Huishoudelijk, o.a. ontvangst gasten, keuken & bar, onderhoud werf.
 • Kruiers / Catering
 • Communicatie & PR
 • Boekingskantoor & Secretariaat
 • Administratie
 • Evenementen, o.a. de Taeje Bôkkesrace en het Haven Festival
 • Cultuur & Educatie, maatschappelijke stages & jeugdafdeling
 • Vrienden van de Huizer Botters, onze donateurs.
 • Zuster organisatie: Zuiderzee Span.

Comité van aanbeveling

Het bestuur wordt gesteund door een Comité van Aanbeveling. Dit comité geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering ervan. In het comité hebben de volgen de personen zitting.

 • Johan Westland, Voorzitter Stichting Huizer Botters en Directeur Vreeswijk en Koebrugge.
 • Mevr. Janny Bakker, voorzitter en wethouder gemeente Huizen
 • Dhr. Henk Honing, directeur Voorma & Walch Makelaars
 • Dhr. Michiel Oortman Gerlings, Notaris Moulijn Netwerk Notarissen
 • Dhr Henk Westland, namens Westland Kaas Groep
 • Dhr Johan Drost, Rabobank Noord Gooiland
 • Dhr Wim Koelewijn, Vershof

Leden van verdienste

Ere-voorzitter van de “Vrienden van de Huizer Botters” Dhr Henk Westland
Erelid van de “Vrienden van de Huizer Botters” Dhr Jan Kos

Kamer van Koophandel
De Stichting Huizer Botters is ingeschreven in het KvK register onder nummer: 41195102, SBI-code : 94993

Bankgegevens
Rekeningnummer: NL72 RABO 0128259337 t.n.v. Stichting Huizer Botters.
BTW nummer NL 806 495 753 B 02

Contact

Neem gerust contact op met de Stichting Huizer Botters door gebruik te maken van contactformulier

>>Onze organisatie

Wij helpen u graag verder

neem contact op